Importeer-instructies

Spic&Scan

Laatste update 3 jaar geleden

Om een succesvolle import te verkrijgen worden er enige eisen gesteld aan uw Spic&Scan import:


Het Spic&Scan bestand moet zijn van het formaat: Excel (.XLS of .XLSX) of CSV (niet komma gescheiden, maar punt-komma gescheiden).

De namen van de gebruikte kolommen in de eerste regel van uw QuickScan bestand moeten identiek zijn aan die van ons importbestand.

Bij een Spic&Scan bestand in het CSV formaat: Datum notitie moet DD/MM/JJJJ zijn, en de bedragen hebben de Nederlandse notitie, bv: 1.024,16


De kolommen die u niet gebruikt kunnen worden weggelaten uit uw Spic&Scan bestand.


Uw Spic&Scan bestand moet minimaal de volgende kolommen bevatten:

Datum

Bedrag*

Leverancier nummer


* Alle bedragen in uw Spic&Scan bestand worden standaard gezien als bedragen in euro tenzij er een geldige 3-letter valuta code in de kolom 'Valuta' is vermeld. In dat geval wordt het bedrag automatisch omgerekend naar euro met de ECB dagkoers van de datum uit de 'Datum' kolom.

Was dit artikel behulpzaam?

0 van 0 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht